TICE – Turkish Integrity Center of Excellence

Gümrük Müşavirleri Etik Beyannamesi İmza Töreni

Söz konusu proje, başta İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği olmak üzere, İzmir, Ankara, Mersin ve Bursa illeri Gümrük Müşavirleri Dernekleri’nin ortak projesi olarak başlatılıp, Etik ve İtibar Derneği’nin desteği ile sürdürülmüştür. Projede ana amaç gümrük operasyonlarında yolsuzluğun engellenmesi, gümrük müşavirliği ve gümrüklerde kamu hizmetinin itibarının yükseltilmesi, sorumlu ticaret uygulamalarının teşvik edilmesi, şeffaf ve hesap verilebilir kurumsal yönetimin teşvik edilmesi ve hukuk devletinin öneminin vurgulanması olmuştur. Söz konusu proje uzun vadeli kolektif eylem örneği olan “onaylanmış şirket koalisyonu” olarak oluşturulmuştur. 26 Ocak 2013 tarihinde, sektörün önde gelen 250 şirketinin, Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Hayati Yazıcı’nın onurlandırdığı bir törende “Gümrük Müşavirliği Meslek Etik Standartları ve Etik Kodu” na imza atılmıştır.

Gerçekleştirilen bu çalışma sadece Türkiye’de değil uluslararası alanda da dikkat çekmiş ve Birleşmiş Milletler’in “Yolsuzlukla Mücadele Kolektif Eylem Rehberi”nde dünyadaki sayılı örneklerle beraber yerini almıştır. Yolsuzlukla mücadele konusunda dünya çapında gerçekleştirilen kolektif eylemleri bir araya getiren Rehber’in içerisinde uluslararası ve yerel şirketler ile STK’ların gerçekleştirdiği etkili uygulama ve projeler ile program yöneticilerinin deneyimleri yer almaktadır. Türkiye’den örnek olarak ise TEİD ve İGMD işbirliği ile hazırlanan “Gümrüklerde Yolsuzlukla Mücadele Kolektif Eylem”projesi olmuştur.

Practical Guide for Collective Action

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ MESLEK ETİK STANDARTLARI

Gümrük Müşavirleri olarak…

 • Tüm faaliyetlerimizde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere tabi olduğumuz tüm ulusal mevzuata ve Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu tüm uluslararası anlaşmalar ve düzenlemelere uyarız.
 • Güvenilirlik, tarafsızlık ve bağımsızlık tüm iş ilişkilerimizde bize yön veren temel ilkelerdir.
 • İş sahiplerinin ticari menfaat ve yasal haklarının korunmasına özen gösterirken kamu menfaatinin korunmasını da öncelikli sorumluluğumuz kabul eder, işlerimizi bu bilinçle yönetiriz.
 • Mesleki bilgi ve becerimizi kullanırken ülke kaynaklarının etkin kullanımı, çevre duyarlılığı gibi sorumluluklarımıza uygun kararlar vermeye özen gösteririz.
 • Açıkladığımız beyan ve sunduğumuz raporların gerçeğe uygun olması için gerekli titizliği gösterir, konu olan bilgileri doğru, anlaşılabilir biçimde ve zamanında sunarız.
 • Doğruluk ve şeffaflığı, tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde öncelikli değerlerimiz olarak kabul ederiz.
 • Bilgi güvenliğine önem verir, müşterilerimize ait özel ticari bilgileri paylaşmaz, çalışanlarımız tarafından paylaşılmasına güz yummayız.
 • İş etiğinin yazılı kurum kültürümüzün yapı taşı haline gelmesi için azami gayret ve özeni gösteririz.
 • Yönetici ve çalışanlarımızı çıkar çatışmalarından uzak tutacak bilinç, kural ve uygulamalarla donatır, mevcut görevlerinden yararlanarak kişisel çıkar sağlamalarını yasaklar ve denetleriz.
 • Temsil etkinliklerini (kutlama, ikram, ağırlama) yasalarımızın, dernek tüzüğümüzün ve etik kodumuzun belirlediği şekilde uygularız. Çalışanlarımızın tarafsız karar ve davranışlarını etkileyecek hediyeler almasını ve aynı amaçla hediye vermelerini yasaklarız.
 • Faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşu, idari oluşum, sivil toplum örgütü ve siyasi partiler ile herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer alırız.
 • İşlemlerimizde yolsuzluklara yol açmayız, göz yummayız.
 • Haksız rekabette bulunmaz, adil rekabetin ve tüketici haklarının korunmasını gözetir, tüm uygulamalarımızı bu yönde geliştiririz.
 • Kayıt dışı istihdamda bulunmayız; çalışan sağlığı ve güvenliğini gözetir, adil istihdamı destekleriz.
 • Toplumsal birlik ve sosyal duyarlılığı artırıcı çalışmalarda bulunur; sosyal sorumluluklarımızın bilinci ile hareket eder ve bu bilinci tüm iş çevremizle paylaşırız.
 • Bütün bu iş etiği ilke, anlayış ve uygulamalarımızın iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz dâhil tüm etki alanlarımıza yayılmasını sağlayacak uygulamalar geliştiririz.

Yeni haberler

Gümrük Müşavirleri Etik Beyannamesi İmza Töreni