TICE – Turkish Integrity Center of Excellence

KULLANIM ŞARTLARI

KULLANICI VE TICE ARASINDAKİ SÖZLEŞME

TICE Web Sitesi, burada yer alan şartları, koşulları ve bildirimleri değiştirmeksizin kabul etmeniz durumunda sunulmaktadır. TICE Web Sitesi’ni kullanmanız, tüm bu şartlar, koşullar ve bildirimler ile ilgili anlaşmanızı yürürlüğe koymaktadır.

KULLANIM ŞARTLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ

TICE, TICE Web Sitesi’nin kullanımına ilişkin ücretler de dahil, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, TICE Web Sitesi’nin sunulduğu şartları, koşulları ve bildirimleri değiştirme hakkını saklı tutar.

ÜÇÜNCÜ ŞAHIS SİTELERİNE BAĞLANTILAR

TICE Web Sitesi, diğer Web Sitelerine (“Bağlantılı Siteler”) bağlantı içerebilmektedir. Bağlantılı Siteler TICE’ın kontrolü altında değildir ve TICE, bir Bağlantılı Site içindeki herhangi bir bağlantıyı veya Bağlantılı Site’ye yapılan herhangi bir değişikliği veya güncellemeyi kapsayan, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, herhangi bir Bağlantılı Site’nin içeriğinden sorumlu değildir. Ayrıca TICE, herhangi bir Bağlantılı Site’den alınan web yayınından veya herhangi bir başka iletimden de sorumlu değildir. TICE, bu bağlantıları yalnızca kolaylık olması açısından sağlamaktadır ve herhangi bir bağlantı eklenmesi, TICE veya operatörleriyle herhangi bir işbirliğinin siteyi onayladığı anlamına gelmemektedir.

YASAKLANMIŞ YA DA YASADIŞI KULLANIMI YOKTUR

TICE Web Sitesini kullanmanızın bir şartı olarak, TICE Web Sitesini yasadışı veya bu hüküm, koşul ve bildirimlerle yasaklanan herhangi bir amaçla kullanmayacağınızı TICE’a garanti etmektesiniz. TICE Web Sitesi, TICE Web Sitesine zarar verebilecek, devre dışı bırakmayacak, kapasitesini zorlayacak veya engelleyebilecek herhangi bir şekilde kullanılamaz veya diğer kullanıcı şahısları tarafından TICE Web Sitesi’nin kullanılmasına ve yararlanılmasına müdahale edilemez. Herhangi bir materyal ya da bilgi, TICE Web Siteleri aracılığıyla kasıtlı olarak sağlanmayan veya sağlanan herhangi bir yolla edinilemez ya da elde etmeye çalışılamaz.

İLETİŞİM HİZMETLERİNİN KULLANIMI

TICE Web Sitesi, genel ya da bir grupla iletişim kurmanızı sağlamak için tasarlanmış duyuru tahtası hizmetleri, sohbet alanları, haber grupları, forumlar, topluluklar, kişisel web sayfaları, takvimler ve / veya diğer mesaj veya iletişim olanakları içerebilir ( Toplu olarak “İletişim Hizmetleri” olarak anılacaktır). İletişim Hizmetleri’ni, sadece, belirli İletişim Hizmeti ile uygun ve ilgili mesaj ve materyal göndermek ve almak için kullanmayı kabul etmektesiniz. Örnek olarak ve bir sınırlama olarak değil, bir İletişim Servisi kullanırken şunları yapmayacağınızı kabul etmiş sayılırsınız:

 • Başkalarının yasal haklarını (gizlilik ve tanıtım hakları gibi), kötüye kullanmak, taciz etmek, gizlice izlemek, tehdit etmek veya başka şekilde ihlal etmek.
 • Uygunsuz, profan, hakaret edici, hak ihlalinde bulunan, müstehcen, kaba veya yasadışı olan adı, materyali veya bilgiyi yayınlamak, afişe etmek, yüklemek, dağıtmak veya yaymak.
 • İlgili haklara sahip veya hakim olunmadığı, buna ilaveten, gerekli izinler alınmadığı sürece, düşünsel aidiyet yasaları (veya tanıtımın mahremiyet hakları) tarafından korunan yazılım veya diğer materyalleri içeren dosyaları yüklemek.
 • Virüsleri, bozuk dosyaları veya başka birinin bilgisayarının çalışmasına zarar verebilecek diğer benzer yazılım veya programları içeren dosyaları yüklemek.
 • Herhangi bir ticari amaçla herhangi bir mal ya da hizmeti satmak ya da satın almak için, böyle bir İletişim Servisi bu türden mesajlara izin vermedikçe, reklam vermek ya da sunmak.
 • Anketler, yarışmalar, piramit şemaları veya zincirleme mektuplar yönetmek veya iletmek.
 • Bir İletişim Hizmeti’nin başka bir kullanıcının gönderdiği veya yasal olarak bu şekilde dağıtılamayacağını bildiğiniz veya makul derecede bilmeniz gereken herhangi bir dosyayı indirmek.
 • Yüklenen bir dosyanın içerdiği herhangi bir yazarın atıflarını, yasal veya diğer uygun bildirimlerini, aidiyet tanımlamalarını veya yazılım menşeinin veya kaynağının etiketlerini tahrif etmek veya silmek.
 • Herhangi bir kullanıcının İletişim Hizmetlerini kullanmasını ve yararlanmasını kısıtlamak ya da engellemek.
 • Herhangi bir belirli İletişim Hizmeti’nde uygulanabilir herhangi bir davranış kuralını veya diğer yönergeleri ihlal etmek.
 • İzinleri olmaksızın, e-posta adresleri de dahil olmak üzere başkaları hakkında başka yollarla bilgi toplamak ya da saklamak.
 • İlgili yasalara veya düzenlemelere uymamak.

TICE’ın İletişim Hizmetleri’ni izleme yükümlülüğü yoktur. Bununla birlikte, TICE bir İletişim Hizmeti’ne gönderilen materyalleri inceleme ve kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir materyali kaldırabilme hakkını saklı tutar. TICE, herhangi bir nedenle önceden bildirimde bulunmaksızın İletişim Hizmetleri’nden herhangi birine veya tümüne erişiminizi sona erdirme hakkını saklı tutar.

TICE, ilgili yasalar, yönetmelikler, yasal süreçler ya da hükümet talebini karşılamak veya herhangi bir bilgi ya da materyali tamamen veya kısmen düzenlemek, afişe etmeye ya da ortadan kaldırmaya izin vermemek için TICE’ın ihtiyaç duyduğu her bilgiyi açıklama hakkını saklı tutar ve sorumluluğu tamamen kendisine aittir.

Herhangi bir İletişim Hizmeti’nde kendiniz veya çocuklarınız hakkında kişisel olarak tanımlayıcı herhangi bir bilgi verilirken her zaman dikkatli olun. TICE, bir İletişim Hizmeti’nde bulunan içeriği, mesajı veya bilgiyi kontrol etmez ya da onaylamaz ve bu nedenle TICE, İletişim Hizmetleri’ne ve herhangi bir İletişim Hizmeti’ne katılımınızdan kaynaklanan herhangi bir işleme ilişkin hiçbir sorumluluğu özellikle kabul etmez. Yöneticiler, TICE sözcüleri olarak yetkilendirilmemiştir ve görüşleri her zaman TICE’ın görüşlerini yansıtmamaktadır.

Bir İletişim Hizmeti’ne yüklenen materyaller, kullanım, çoğalma ve / veya yayma ile ilgili sınırlamalara tabi olabilir. Materyalleri indirirseniz, bu tür kısıtlamalara uymak sizin sorumluluğunuzdadır.

HERHANGİ BİR TICE WEB SİTESİ’NDE AFİŞE EDİLEN YA DA TICE’A SAĞLANAN MATERYALLER

TICE, TICE’a sağladığınız (geribildirim ve öneriler de dahil olmak üzere) materyallerin aidiyetini talep etmez veya herhangi bir TICE Web Sitesi’ni veya ona bağlı hizmetleri (topluca “Gönderim”) afişe etmek, yüklemek, giriş yapmak veya göndermekle yükümlü değildir. Bununla birlikte, afişe ederek, yükleyerek, giriş yaparak, temin ederek veya sunarak, TICE’ı, onun bağlı şirketlerini ve gerekli alt lisans sahiplerini, internet firmalarının işletimi de dahil olmak üzere, bağlantılı olarak sınırlama olmaksızın onaylamaktasınız. Gönderimlerinizi dağıtmak, iletmek, kamuya açıklamak, halka açık olarak yerine getirmek, çoğaltmak, düzenlemek, tercüme etmek ve yeniden biçimlendirmek ve Gönderim ile bağlantılı olarak adınızı yayınlamak sunulan haklardır.

Burada belirtildiği üzere Gönderimlerinizin kullanımına ilişkin tazminat ödenmeyecektir. TICE, sağlayabileceğiniz herhangi bir Gönderim’i afişe etmek veya kullanmakla yükümlü değildir ve herhangi bir Gönderim’i herhangi bir zamanda kendi takdirine bağlı olarak kaldırabilir.

Hiçbir sınırlama olmadan, Gönderimlerinizi temin etmek, afişe etmek, yüklemek, giriş yapmak ve sunmak için gerekli olan tüm haklar da dahil olmak üzere, bu bölümde açıklandığı gibi, Gönderimlerinizdeki tüm haklara sahip olduğunuzu veya başka bir şekilde kontrol ettiğinizi garanti etmiş ve göstermiş olursunuz.

SORUMLULUK REDDİ

TICE WEB SİTESİ’NDE BULUNAN VEYA DAHİL OLAN BİLGİ, YAZILIM, ÜRÜNLER VE HİZMETLER, YANLIŞLIK VEYA YAZIM HATALARI İÇEREBİLR. BURADAKİ BİLGİLERE PERİYODIK OLARAK DEĞİŞİKLİKLER EKLENMEKTEDİR. TICE VE / VEYA TEDARİKÇİLERİ, WEB SİTESİNDE HERHANGİ BIR ZAMANDA İYİLEŞTİRME VE / VEYA DEĞİŞİKLİK YAPABİLİR. İNTERNET SİTESINDEN ALINAN TAVSİYELER KİŞİSEL, TIBBİ, HUKUKİ VEYA FİNANSAL KARARLARA DAYANDIRILMAMALIDIR VE DURUMUNUZA GÖRE ÖZEL TAVSİYELER İÇİN UYGUN BİR PROFESYONELE DANIŞILMALIDIR.

TICE VE / VEYA TEDARİKÇİLERI-İ, HERHANGİ BİR AMAÇLA TICE WEB SİTESİ’NDE YER ALAN BİLGİLERİN, YAZILIMIN, ÜRÜNLERIN, HİZMETLERİN VE İLGİLİ GRAFİKLERİN UYGUNLUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ, KULLANILABİLİRLİĞİ, GÜNCELLİĞİ VE DOĞRULUĞU İLE İLGİLİ HİÇBİR BEYANDA BULUNMAMAKTADIR. İLGİLİ KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, BU TÜR TÜM BİLGİ, YAZILIM, ÜRÜNLER, HİZMETLER VE İLGİLİ GRAFİKLER, HERHANGİ BIR GARANTİ VEYA KOŞUL OLMADAN “OLDUĞU GİBİ” SUNULMAKTADIR. BURADA, KASTEDİLEN GARANTİLER VEYA PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BIR AMACA UYGUNLUK, AİDİYET VEYA İHLAL EDİLMEYEN KOŞULLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE, BU BİLGİ, YAZILIM, ÜRÜNLER, HİZMETLER VE İLGİLİ GRAFİKLER İLE İLGİLİ GARANTİ VE KOŞULLAR TICE VE / VEYA TEDARİKÇİLERİ TARAFINDAN KABUL EDİLMEMEKTEDİR.

MEVCUT KANUNLARIN iZiN VERDiĞi AZAMi ÖLÇÜDE, HiÇBiR ŞEKiLDE DOĞRUDAN, DOLAYLI, CEZAi, ARIZi, HUSUSi, SONUÇTA ORTAYA ÇIKAN HASARLAR VEYA BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, HERHANGi BiR ZARARDAN, TICE WEB SiTELERi’NiN KULLANIMI VEYA PERFORMANSI iLE BAĞLANTILI OLARAK YA DA TICE WEB SiTELERi’NiN VEYA iLGiLi HiZMETLERiN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN GECiKME VEYA YETERSiZLiKTEN, HÜKÜM VEYA HiZMET SAĞLAMA HATASI VEYA HERHANGi BiR NEDENLE iHLALDEN, KATİ SORUMLULUK YA DA BAŞKA BİR ŞEKİLDE OLMASINA BAKILMAKSIZIN, WEB SİTESİNDEN EDİNİLEN YA DA WEB SİTESİNİN KULLANIMINDAN DOĞAN, BİLGİ, YAZILIM, ÜRÜNLER, HİZMETLER VE İLGİLİ GRAFİKLERDEN, TICE VE TEDARIKÇILERI, ZARAR OLASILIĞI KONUSUNDA BILGILENDIRILMİŞ OLSALAR DAHİ SORUMLU DEĞİLDİR.BAZI EYALET/YARGI ALANLARI, NETİCE İTİBARİYLE OLUŞAN VEYA ARIZİ HASARLARIN SORUMLULUĞUNUN HARİÇ TUTULMASINA VEYA SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERMEDİĞİNDEN, YUKARIDAKİ SINIRLAMA SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABILIR. WEB SİTESİNİN HERHANGİ BIR BÖLÜMÜNDEN VEYA BU KULLANIM KOŞULLARINDAN HERHANGİ BİRİNDEN MEMNUN KALMAZSANIZ, TEK VE MÜNHASIR TELAFİ YOLU, WEB SİTESİNİ KULLANMAYI BIRAKMAKTIR.

Hizmet İletişim: info@tice.org.tr 

FESİH / ERİŞİM KISITLAMASI

TICE, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, TICE Web Sitesi’ne ve ilgili hizmetlere veya herhangi bir bölümüne erişiminizi, önceden bildirimde bulunmaksızın, herhangi bir zamanda sonlandırma hakkını saklı tutar. Genel mahiyette bu sözleşme, yasaların izin verdiği azami ölçüde, Washington, ABD yasalarına tabidir ve TICE Web Sitesi’nin kullanımı ile ilgili ya da kullanımından doğan tüm uyuşmazlıklarda San Mateo County, California, ABD’deki mahkemelerin münhasır yargı yetkisine ve mahkeme yerine rıza göstermiş olursunuz. TICE Web Sitesinin kullanımına, bu fıkra dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, bu şartlar ve koşulların tüm hükümlerini yürürlüğe koymayan herhangi bir yargıda yetki verilmemiştir. Bu sözleşme veya TICE Web Sitesinin kullanılmasının sonucu olarak sizinle TICE arasında hiçbir ortak girişim, ortaklık, istihdam veya temsilci ilişkisi bulunmadığını kabul etmektesiniz. TICE’ın bu performans anlaşması, varolan yasalara ve yasal işlemlere tabidir ve bu sözleşmede yer alan hiçbir şey, TICE’nin, TICE Web Sitesi’ni veya verilen bilgilerin kullanımına ilişkin hükümet, mahkeme ve kanun uygulama taleplerine veya şartlarına uyma hakkını ihlal eder Sözleşmenin herhangi bir kısmı yukarıda belirtilen garanti reddi ve sorumluluk sınırlamaları da dahil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, yürürlükteki kanunlar uyarınca geçersiz veya uygulanamaz olarak belirlenirse, geçersiz veya uygulanamaz önergenin, orijinal hükmün amacına en çok uyan ve sözleşmenin yürürlükte kalmaya devam eden geri kalan kısmı olan geçerli, uygulanabilir bir hükümle değiştirileceği kabul edilir. Aksi belirtilmedikçe, bu sözleşme, TICE Web Sitesi ile ilgili olarak kullanıcı ile TICE arasındaki tüm sözleşmeyi teşkil eder ve TICE Web Sitesi hususunda, kullanıcı ve TICE arasında elektronik, sözlü ya da yazılı olmak üzere, önceki ve aynı zamandaki tüm iletişim ve önerileri iptal eder. Bu sözleşmenin basılı hali ve elektronik ortamda verilen herhangi bir bildirimi, bu sözleşmeye dayalı veya bu sözleşmeyle ilgili adli veya idari işlemlerde, basılı formda orijinal olarak oluşturulan ve muhafaza edilen diğer işletme belgeleri ve kayıtları ile aynı koşullara tabi olarak kabul edilebilir. Taraflara, bu sözleşmenin ve ilgili tüm belgelerin İngilizce olarak hazırlanması ifade edilmek istenmiştir.

TELİF HAKKI VE MARKA BİLDİRİMLERİ:

TICE Web Sitesinin tüm içeriği: Copyright © 2014, Turkish Integrity Center of Excellenge ve / veya tedarikçileri tarafından. Her hakkı saklıdır.