TICE – Turkish Integrity Center of Excellence

INtools

Kurumların “Due Diligence” veya “Özenli İncelme” sürecinde “etik ve uyum” risklerini de gözeten jenerik/örnek bir soru setidir.

selfIN TEİD Etik ve Uyum Kontrol Listesi

Şirketlerin İş Etiği ve Uyum Yönetimi konusunda kendilerini ölçebilecekleri hem online hem de basılı bir kontrol listesidir. Online doldurulduğu takdirde doldurulan form şirket yetkilisine iletilir. TEİD’in tüm paydaşlarına ücretsiz ürünüdür.

INtools

Şirketlerin Etik ve Uyum Yönetimi konusunda kendilerini ölçebilecekleri online öz değerlendirme aracı ve etik ve uyum programlarını geliştirmelerine yönelik araçlardır. Şirketlerin kendi değerlendirmelerini yapmalarına olanak veren bu çalışma üyelerimize indirimli olarak sunulmaktadır.