İcra Kurulu

Menteş Albayrak
Esra Özak Oyman
Emre Çolak
Altuğ Özgün

Yönetim Ekibi

Neslihan Yakal

Genel Sekreter

Dr. Bahar Karacar

Proje Yöneticisi

Ali Cem Gülmen

Araştırma ve Yayın Direktörü

Özge Özbayhan

İletişim Uzmanı

Tufan Başak

Üye İlişkileri Uzmanı

Pınar Cansız

Mali İşler Sorumlusu

İrem Öncül

Mali ve İdari İşler Asistanı