TICE – Turkish Integrity Center of Excellence

Menteş Albayrak

TEİD 2021 – 2023 Dönemi Başkan Yardımcısı, AG Anadolu Grubu Holding  Denetim Bölümü Başkanı

Menteş Albayrak, 1991 yılında Kadıköy Anadolu Lisesi’ni tamamladı. Ardından 1995 yılında İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünden mezun oldu. 2007 yılında ise Sabancı Üniversitesin’den İşletme alanında yüksek lisans derecesi (MBA) aldı. 1995 yılında Anadolu Endüstri Holding’de göreve başladı. 1995 – 2018 yılları arasında Anadolu Grubu’nun farklı şirketlerinde çeşitli finans ile denetim rol ve sorumlulukları üstlendi. 2018 yılından itibaren AG Anadolu Holding A.Ş. Denetim Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Mesleki alanda ise; 2010-2016 yılları arasında Türkiye İç Denetim Enstitüsü’nde (TİDE) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı yapmasının ardından, 2016 – 2018 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştür. Halen TİDE Yüksek Divan Kurulu Üyesidir. Ayrıca 2014-2016 yıllarında, European Confederation of Internal Auditors’ta (ECIIA) Halkla İlişkiler Komitesi üyeliği yapmıştır. Çeşitli makale, yayın (TV ve web), konferans, eğitim, seminer ve panellere katılarak, İç Denetim mesleğine katkı sağlamıştır.

Albayrak, TEİD 6. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi ve Saymanı olarak da görev yapmıştır.