INaction

Yolsuzluk ile Mücadele Ortak Eylemi Nedir?

Birlikte hareket edildiği mümkün olduğu halde, işletmeler, sivil toplum ve kamu sektörü yolsuzluk ile daha etkili bir şekilde mücadele edebilir.

Yolsuzluk ile Mücadele Ortak Eylem girişimleri, endüstri standartlarını, çok paydaşlı girişimler ve kamu-özel ortaklıkları içerebilir. Odak noktası genellikle rüşvetin “arz” tarafındadır, çünkü şirketler, rüşvet ödemesiyle başetmek için diğer paydaşlarla etkileşimde bulunurlar.

Dünya Bankası Enstitüsü yolsuzluk ile mücadeleyi Ortak Eylem olarak tanımlamaktadır. Şöyle ki;

‘Paydaşlar arasında ortak çalışmaya dayalı ve uzun süreli bir dayanışma süreci. Bireysel eylemin etkisini ve güvenilirliğini artırmakta, savunmasız bireysel oyuncuları aynı düşünce kuruluşları ile ittifaka sokmakta ve rakipler arasındaki oyun alanlarını düzeltmektedir. “

Ortak Eylemleri Üç Türü

Uygulamada, Ortak Eylemlerin bu kategorilerini tanımlıyoruz:

  • yolsuzlukla mücadele deklarasyonu
  • Rüşvetin yer almadığı bir sözleşmeye bağlılığın izlenmesi ve denetlenmesi için bir sertifika modeli de dahil olmak üzere standart belirlemeye veya ilkelere dayalı girişim
  • Bütünlük Sözleşmesi

Dünya Genelinde Ortak Eylemler

Ekim 2017

Uluslararası Şirketlerin Üçüncü Taraf Etik ve Uyum Riskleri ve Yönetimi

Mayıs 2017

Yatırımcı İlişkileri Profesyonelleri Meslek Etik Deklarasyonu

Ocak 2016

TEİD Sektörler Arası Etik Deklarasyonu

Şubat 2012

TEID Sektörler Arası Etik Deklarasyonu

Gümrük Müşavirleri Etik Beyannamesi İmza Töreni

Listed Companies
Declaration of Ethics

Collective Action Hub by
Basel Institute on Governance

Türk İş Dünyası Diyalog Platformu