TICE – Turkish Integrity Center of Excellence

TEİD ve TÜYİD işbirliği ile “Yatırımcı İlişkileri Meslek Etik İlkeleri” hazırlandı

Etik ve İtibar Derneği (TEİD) ve Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD) işbirliği ile “Yatırımcı İlişkileri Meslek Etik İlkeleri” oluşturuldu ve yeni bir kolektif eyleme imza attı.

“Yatırımcı İlişkileri Meslek Etik İlkeleri” lansman buluşması 23 Mayıs 2017 tarihinde, Grand Hyatt İstanbul Oteli’nde düzenlendi.

Oluşturulan standartlar, “Yatırımcı İlişkileri Meslek Etik İlkeleri” ve “Mesleğin İcrasına Yönelik Meslek Çalışma İlkeleri” olmak üzere iki bölümden oluşuyor.

Yatırımcı ilişkilerine etik standartlar

Şirketler ve sermaye piyasası aktörleri arasındaki iki yönlü iletişimi ifade eden yatırımcı ilişkileri, bir şirketin süregelen operasyonel ve finansal performansı ile gelecekteki büyüme potansiyelini, mevcut ve potansiyel yatırımcılar ve analistlerle en doğru şekilde paylaşarak; şirketlerin adil piyasa değerini yansıtmasını hedefliyor. Bununla birlikte, şirketin Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun hareket etmesini de sağlıyor.

Yatırımcı ilişkileri uygulamalarının etik olması, kişilerin etik standartlarını en üst seviyeye yükseltebilmek ve sermaye piyasalarının etkin işleyişi için de önem taşıyor. Bu çerçevede, her seviyedeki yatırımcı ilişkileri profesyonellerine yerine getirmeleri gereken sorumluluklar konusunda kılavuz işlevi görmesi için hazırlanan ‘Etik Çalışma İlkeleri’nin detayları, TEİD ve TÜYİD yetkililerince paylaşıldı.

Yeni haberler

TEİD ve TÜYİD işbirliği ile “Yatırımcı İlişkileri Meslek Etik İlkeleri” hazırlandı