TICE – Turkish Integrity Center of Excellence

ŞUBAT 2015 – TEID SEKTÖRLER ARASI ETİK DEKLARASYONU

Etik ve İtibar Derneği’nin üyeleri ve TICE’ın sektörler arası bütünlüklü ortak eyleminin katılımcıları olarak bizler burada, aşağıda belirtilenleri temsil ve taahhüt ediyoruz…

 

İşimizi, başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası olmak üzere ve Türkiye Cumhuriyeti’nin imza sahibi olduğu her türlü uluslararası anlaşma, mukavele, sözleşme ve yönetmelik de dahil olmak üzere yürürlükteki tüm yerel yasalar ile uyumlu bir şekilde yürütmek.

***

İşletmemizi etik ilkeler üzerine kurmak.

***

Bütünlük, yetkinlik ve mükemmellik için itibar kazanmaya gayret etmek

***

Şirketin işleyişi için şeffaf bir açıklama politikası getirmek

***

Adil rekabetin korunması ve teşvik edilmesi

***

İş sağlığı ve güvenliği dahil olmak üzere iş kanununu göz önünde bulundurmak ve genç, kadın ve fiziksel engelli bireylerin adil bir şekilde istihdam edilmesine destek olmak

***

Herhangi bir yolsuzluğun önlenmesi

***

Bütünlüğü, tüm iş süreçlerimizdeki ve iş ilişkilerimizdeki temel değerimiz olarak düşünmek

***

İş etiğinin kurumsal kültürümüzün en temelini oluşturması için gayret göstermek

***

Çalışanlarımızın çıkar çatışmalarından uzak tutulmasını sağlamak için farkındalık, kural ve uygulamalar sağlamak

***

Faaliyetlerimiz ve eylemlerimiz doğrultusunda, tüm kamu dairelerine, yetkili kişilere, idari birimlere ve siyasi partilere herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede olmak.

***

Ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunacak çalışmaları desteklemek.

Çalışanlarımızın kendi ya da karşı tarafın tarafsız karar ve davranışını etkileyebilecek hediyeler almalarını ve vermelerini yasaklamak.

***

Yukarıdaki ilkeleri, kavramları ve yöntemleri, iş ortaklarımız, girişimcilerimiz ve tedarikçilerimiz de dahil olmak üzere, etki alanımızdaki tüm taraflara neşretmek için uygulamalar geliştirmek.

***

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin özünü oluşturan 10 ilkeye verdiğimiz desteği bir kez daha beyan eder, bu ilkeleri yönetim yapımızın organizasyonunda ve şirket politikamızın geliştirilmesi ve uygulanmasında dikkate alma sorumluluğunu üstlendiğimizi ifade ederiz.

Collective Action Signatories