TICE – Turkish Integrity Center of Excellence

INaction

Yolsuzluk ile Mücadele Kolektif Eylemi Nedir?

Birlikte hareket edildiği mümkün olduğu halde, işletmeler, sivil toplum ve kamu sektörü yolsuzluk ile daha etkili bir şekilde mücadele edebilir.

Yolsuzluk ile Mücadele Kolektif Eylem girişimleri, endüstri standartlarını, çok paydaşlı girişimler ve kamu-özel ortaklıkları içerebilir. Odak noktası genellikle rüşvetin “arz” tarafındadır, çünkü şirketler, rüşvet ödemesiyle başetmek için diğer paydaşlarla etkileşimde bulunurlar.

 

Dünya Bankası Enstitüsü yolsuzluk ile mücadeleyi Kolektif Eylem olarak tanımlamaktadır. Şöyle ki;

‘Paydaşlar arasında ortak çalışmaya dayalı ve uzun süreli bir dayanışma süreci. Bireysel eylemin etkisini ve güvenilirliğini artırmakta, savunmasız bireysel oyuncuları aynı düşünce kuruluşları ile ittifaka sokmakta ve rakipler arasındaki oyun alanlarını düzeltmektedir. “

 

Kolektif Eylemleri Üç Türü
Uygulamada, Kolektif Eylemlerin bu kategorilerini tanımlıyoruz:

  • Yolsuzlukla Mücadele Deklarasyonu

  • Rüşvetin yer almadığı bir sözleşmeye bağlılığın izlenmesi ve denetlenmesi için bir sertifika modeli de dahil olmak üzere standart belirlemeye veya ilkelere dayalı girişim
  • Bütünlük Sözleşmesi
 

Projemiz Dahilinde Kolektif Eylemler

Mayıs 2023

Sorumlu Madencilik Girişimi

Şubat 2023

TEİD 200 Üye Kutlama Konseri

Haziran 2022

Türk Gemi işletmeciliği Etik İlkeler Beyanı Lansmanı

Haziran 2022

TEİD ve SEDEFED ‘’İş Etiği İlkeleri Etik Deklarasyonu’’

Şubat 2022

“2022 – TEİD Üye Buluşması ve TEİD Etik Beyannamesi İmzası”

Ekim 2017

Uluslararası Şirketlerin Üçüncü Taraf Etik ve Uyum Riskleri ve Yönetimi

Mayıs 2017

Yatırımcı İlişkileri Profesyonelleri Meslek Etik Deklarasyonu

Ocak 2016

TEİD Sektörler Arası Etik Deklarasyonu

Ocak 2013

Gümrük Müşavirleri Etik Beyannamesi İmza Töreni

Şubat 2012

TEID Sektörler Arası Etik Deklarasyonu

Listed Companies
Declaration of Ethics

Collective Action Hub by
Basel Institute on Governance

Türk İş Dünyası Diyalog Platformu