INguide

Şirketlere etik ve uyum alanında günlük hayatlarında kılavuzluk edecek rehberler serisidir.

 • Etik Kod
 • Etik Kültürü
 • Etik Kurulu Rehberi
 • KOBİ’lerde Yolsuzlukla Mücadele
 • Danışma/İhbar Hattı
 • Sosyal Medya
 • Vaka Çalışmaları – 1
 • Etik Raporlaması Rehberi
 • Çıkar Çatışmaları
 • Ölçme ve Değerlendirme
 • Hediye ve Ağırlama
 • Rekabet Hukuku
 • Siber Etik ve Uyum Rehberi
 • Vaka Çalışmaları – 2
 • İç Soruşturmalar

INguide

A series of guides have been developed through the years by TEİD thematic work- ing groups, in order to help companies and ethics and compliance professionals with relavantsubjectguidesfordailyuse.

 • Code of Conduct
 • Ethics Culture and Leadership
 • Ethics Committee Guide
 • Combatting Corruption in SMEs
 • Whistleblowing Hotline Management Systems
 • Social Media Policies
 • Case Studies – 1
 • Ethics Reporting Guide
 • Conflicts of Interest
 • Monitoring and Evaluation Systems of Compliance Programs
 • Gift and Hospitality Policies
 • Competition Law
 • Cyber Ethics and Compliance Guide
 • Case Studies – 2
 • Internal Investigations

İç Soruşturmalar Rehberi Çıktı

2016 yılından bu yana çalışmalarını süre gelen TEİD İç Soruşturmalar Çalışma Grubu,
düzenlediği etkinlikler, toplantılar ve gerçekleştirdiği çalışmalarının ardından hazırladığı
INguide “İç Soruşturmalar Rehberi”ni sizlerle paylaşmanın gururunu yaşıyor.

TEİD Internal Investigations INguide Released!

After several events, workshops, conferences, roundtables, TEİD Internal Investigations working group has finally released its guide on “Internal Investigations”.

TEİD’s Internal Investigations Working Group established 4 years ago prepared a guide covering how to conduct internal investigations and best practices/advices to compliance officers conducting internal investigations.

This guide covers 8 parts as follows

 • Planning of the Internal Investigation
 • Collecting Evidences
 • Interviewing Techniques
 • Reporting
 • Using Data Analytics while conducting internal investigations
 • Speak-Up Culture and Mechanism
 • Perspective for Communication for media crises and with external stakeholders
Leave Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.