TICE – Turkish Integrity Center of Excellence

Ocak 2016-TEİD Sektörler Arası Etik Deklarasyonu

TEİD Sektörler Arası Etik Deklarasyonu

TEİD Sektörler Arası Etik Deklarasyonu  Etik ve İtibar Derneği (TEİD) tarafından 2012 yılında başlatılan ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin etik yönetim ve iş etiği ilkelerine olan bağlılıklarını taahhüt ettikleri ve 2016 yılında yenilenen bir deklarasyondur. Bu deklarasyon, iş dünyasında etik ve itibar yönetiminin yaygınlaştırılması ve etik dışı uygulamaların önlenmesi amacıyla geliştirilmiştir. Deklarasyon 120 TEİD üyesinin katıldığı bir tören ile 2016 Ocak ayında yenilenmiştir.

Yeni haberler

Ocak 2016-TEİD Sektörler Arası Etik Deklarasyonu