TICE – Turkish Integrity Center of Excellence

Banu Özyalçın

Bölgesel Uyum Yöneticisi, Siemens

Lisans eğitimini, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Yüksek Lisans Eğitimini ise University of California – Berkeley Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır. Kariyerine uluslararası bir hukuk firmasının İstanbul Ofisinde başlamış, birçok uluslararası iş ve projede yer alarak müvekkillere enerji, madencilik ve benzeri regüle sektörlerde yerel mevzuata uyum, uluslararası yolsuzluk ve karar para aklamayla mücadele düzenlemeleri ile uluslararası ambargo ve yaptırım kuralları konularında ve bunlara yönelik iç uyum program ve politikaların geliştirilmesinde danışmanlık yapmıştır. Kariyerine Siemens Türkiye Bölgesel Uyum Yöneticisi (Regional Compliance Officer) olarak devam etmektedir. Siemens’den önce Unilever Türkiye ve İran İş İlkeleri Yöneticisi (Business Integrity Officer) olarak görev yapmaktaydı.