TEİD 2021-2023 Dönemi Yönetim Kurulu Yedek Üyesi, Çetinkaya Avukatlık Bürosu

Altuğ Özgün, yaşam bilimleri alanında 16 yılı aşkın yöneticilik tecrübesine sahip bir hukuk ve uyum profesyonelidir. Kariyerine Özgün Avukatlık Bürosu’nda serbest avukatlık yaparak başlamış, daha sonra çok uluslu organizasyonlarda kurum içi hukukçu/danışman olarak görev yapmaya devam etmiştir. Eastpharma’da (Deva Holding) Hukuk Müşaviri ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptıktan sonra medikal cihaz alanına geçerek, Beckman Coulter’da (Danaher) Hukuk ve Uyum Müdürü olarak çalışmıştır.

Özgün, kariyerine Sandoz’da (Novartis) Hukuk Baş Müşaviri ve Uyum Müdürü olarak devam etmiş, burada hukuk departman yönetimine ve uyum programlarına odaklanmıştır. Daha sonra etik kültür, etik liderlik ve etik karar verme gibi alanlarda uzmanlığını geliştirmek için Astellas Pharma’da Etik ve Uyum Direktörü olarak görev almıştır. Kendisi halen Çetinkaya Avukatlık Bürosunda etik ve uyum, iş hukuku, iç soruşturmalar ve sağlık alanlarını yöneten ortak avukat olarak görev almaktadır.

Özgün, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup, Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Hukukunda yüksek lisansına devam etmiştir. Altuğ Özgün, İstanbul Barosuna kayıtlı bir avukat olup, Etik ve İtibar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi sıfatıyla eğitmen, konuşmacı ve proje yöneticisi gibi çeşitli görevler alarak ülkemizde etik ve uyum farkındalığını arttırmak üzerine çalışmaktadır.

 

Yayınlanmış Makale / Sunumlar:

– Child Labor in Turkey & The Need for Human Rights Due Diligence for Corporations

– What Is The Turkish Competition Authority’s Approach To Competition Compliance Programs?

– Employment Law Series: 02 Basic Definitions Of Labor Law To Consider Before Entering Into An Employment Relationship

– Compliance Series: E 03 Whistleblowing

– Compliance Series: E 02 Conflict Of Interest | Cetinkaya On Air Podcasts

– Business & Human Rights Series: 02 An Overview Of Turkish Legal Framework

– 7 Deadly Sins To Avoid When Conducting Internal Investigations

– 5 Inevitable Contract Clauses That Mitigate Third-Party Risk

– Compliance Series: E 01 An Introduction To Compliance And Business Ethics

– Why Third-Party Risk Management Matters In Compliance

– What Do The New Turkish Presidential Decrees Say About Employment Agreements During The Pandemic?

– Amendments Made To The Medical Device Sales, Advertising And Promotion Regulation By The Turkish Authority

– The Turkish Competition Authority Issues Guidance For On-Site Digital Data Inspections

– When Things Move In Opposite Directions: Reverse Mobbing & Turkish Law Analysis

– Why Do White-Collars Get Dirty?

– The ‘Right To Be Forgotten’: A Comparison Between GDPR vs. Turkish Data Protection Law

– Turkey & Anti-Bribery Compliance A Historical Comparative Legislation Analysis

– İşyerinde mobbing ve ve mobbingin hukuki değerlendirmesi.

– FCPA ve Türk hukukunda şikayetçi (Whistleblower) ödül sistemleri.

– Yeni Fransız yolsuzlukla mücadele yasası “Loi Sapin II.”

– Çıkar Çatışmalarının etkin yönetimi ve uyum programları.

– FCPA ve yolsuzlukla elde edilen karların iadesi (disgorgement)

– Etik ve Uyum ile Kazanmak; Etik ve Uyumun rekabet avantajı olarak kullanılması.

– Uyum kurallarının şirket içi iletişimi ve uyum yöneticisin rolü

– Etik liderlik ve üst yönetim desteği ile etik kültür oluşturmak.

– İş yerinde uyum ihlalleri ve iş Kanunu ve ceza hukuku kapsamında yeri.

– Kişisel Veri Uyum Programları.

– Etkin bir uyum programı için araçlar: risklerin değerlendirilmesi ve iç kontroller

– Yolsuzlukla mücadele düzenlemelerine genel bakış: ABD, İngiltere, AB, Brezilya ve Türkiye karşılaştırması.

– Etkin iç şikâyet sistemi vasıtasıyla şirket içinde dile getirme kültürü oluşturmak.

– Üçüncü taraf uyum riskleri ve bu risklerin yönetilmesi.

– İhracat kontrolleri ve ekonomik yaptırımlara dair uyum programları.

– İnsan Hakları Uyum Programları

 

5. ve 6. Dönemlerde Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapmıştır.