TICE – Turkish Integrity Center of Excellence

Etik ve Uyum Yöneticileri Platformu – İç soruşturmalar Çalışma Grubu Çalıştayı

17 Kasım 2016 tarihinde, Cerebra Muhasebe Denetim Danışmanlık Yönetici Ortağı Fikret Sebilcioğlu (CFE, SMMM) eşliğinde ve Franklin Covey Genel Müdürü Selda Bağlan moderatörlüğünde İç Soruşturmalar Çalışma Grubu Çalıştayı’nı gerçekleştirdik.

2 oturumdan oluşan Çalıştayın ilk oturumunda aynı meslek grupları bir araya gelerek iç soruşturmalar konusunda karşılaştıkları sorunları ve neler hissettiklerini tartıştılar. İkinci Oturumda ise farklı meslek gruplarından katılımcılar 5 masa etrafında toplanarak farklı konularda çözüm önerisi sundular.

Katılımcılarımıza bir kez daha teşekkür ederiz.

Yeni haberler

Etik ve Uyum Yöneticileri Platformu – İç soruşturmalar Çalışma Grubu Çalıştayı