TICE – Turkish Integrity Center of Excellence

Etik ve Uyum Yöneticileri Platformu Hidiv Buluşmaları “Bir Suistimalcinin Profili”

Etik ve Uyum Yöneticileri Platformu Hidiv Buluşmasını 25 Ekim 2016 tarihinde KPMG Risk Yönetimi Danışmanlığı’ndan, Suistimal Önleme ve İnceleme Lideri ve Şirket Ortağı İdil Gürdil ve Bölüm Başkanı ve Şirket Ortağı Hakan Aytekin’in “Bir Suistimalci’nin Profili” sunumuyla gerçekleştirildi. 

2013 yılı Mart ayı ile 2015 yılı Ağustos ayları arasında gerçekleştirilen suistimal incelemelerinden edinilen bilgilerle hazırlanan “Bir Suistimalcinin Profili” raporunun üçüncüsünde, aralarında Türkiye’nin de 81 ülkeden 750 farklı suistimalci profili incelendi ve bu değerli araştırmadan elde edilen suiistimalci profillerinin yaşı, cinsiyeti, kıdem seviyesi ve çalışma süresi gibi veriler paylaşıldı. Ayrıca suistimal türlerine, ve farklı suistimal türlerini kolaylaştıran unsurlara, bunları tespit etme yollarına ve çeşitli tavsiyelere yer verildi.

Araştırma sonuçlarından yola çıkılarak, 2013-2015 yılları arasında suistimalci profillerinin çok fazla değişiklik göstermediğinin ancak suistimal karşıtı kontrol ve önlemlerinin gittikçe zayıfladığının ve bu zayıflıkların suistimalciler tarafından fırsat olarak değerlendirildiğinin ve aynı şekilde teknolojinin de suistimalciler tarafından son derece aktif kullanıldığının ancak suistimalleri önlemede teknolojiyle aynı seviyede karşılık verilemediğinin altı çizildi.

Sunumun ardından katılımcılarla beraber konuyla ilgili tecrübeler paylaşıldı ve güncel suistimal vakaları üzerinden örnekler verildi.

Katılımcılarımızın yoğun ilgisine bir kez daha teşekkür ediyoruz.


İdil Gürdil Ortak, Risk Danışmanlığı

 • İdil Gürdil, 20 yıllık denetim, danışmanlık ve reel sektör tecrübesiyle KPMG Türkiye’de Risk Yönetimi Danışmanlığı’nda ortak olarak çalışmaktadır.
 • İdil Gürdil, dokuz yıl boyunca KPMG Türkiye’de denetçi olarak çalıştı, bu süre boyunca denetim; değerleme, durum tespit çalışmalarını içeren geniş bir deneyim elde etti. Sonrasında; Migros’ta bütçe, kontrol ve raporlama müdürü olarak çalıştı. 2003 yılında Cognis’te muhasebe, finansal raporlama ve iç denetim fonksiyonlarının yönetimini devraldı. Türk muhasebe standartları ve vergi mevzuatı, günlük işlemlerin yönetimi ve finansla ilgili bilgi teknolojileri projelerini yürütme konularında tecrübe sahibi oldu. Şubat 2007’de KPMG Türkiye’ye tekrar katıldı.
 • İdil Gürdil’in bankacılık, leasing, faktöring, filo kiralama, perakende, holding şirketleri, turizm, ilaç, kimya, otomotiv, gıda, boya, turizm, sigorta ve enerji sektörleri konusunda geniş sektör deneyimi bulunmaktadır. Ayrıca, Türk Muhasebe Standartları, UFRS, US GAAP ve diğer düzenleyici standartlar (Sermaye Piyasası Kurulu, vb) konularında derin bilgi birikimi vardır.
 • SAP FI Modülü’nde geniş tecrübesi olan İdil’in diğer modüller konusunda da bilgi birikimi vardır.
 • Şubat 2007’den itibaren KPMG’de çeşitli iç denetim, finansal raporlama, bütçeleme, UFRS dönüştürme hizmetleri, suistimal risk yönetimi danışmanlık projeleri ve suistimal inceleme projelerini yürütmüştür.
 • Yeditepe Üniversitesi’nde finansal raporlama ve finansal muhasebe konularında 2007 ve 2008 yıllarında ders vermiştir.

Hakan Aytekin Ortak, Risk Yönetimi Danışmanlığı Bölüm Başkanı

 • 16 yılı aşkın danışmanlık sektörü tecrübesinde 1000’e yakın danışmanlık projesi yaparak 500’nün üzerinde global ve yerel şirket için gerek maliyet düşürücü, gerek gelir artırıcı ve gerekse de mevzuata uyum anlamında pek çok müşterilerine değer katmıştır.
 • Öne çıkan tecrübe konuları olarak: Kurumsal yönetim ve IT sistem projeleri, Turquality, şirket stratejilerinin belirlenmesi, iç ve dış denetimler, süreç değerlendirmeleri ve analizleri, kurumsal risk değerlendirmeleri, BT denetimleri, Governance Risk and Compliance (GRC) sistem kurulumları, finansal raporlama ile ilgili iç kontrol süreçlerin denetimi, bilişim sistemleri güvenlik tarama, değerlendirme ve önleyici sistem kurulumları. Hakan Aytekin ayrıca KPMG Amerika’da Finance Governance Technologies (FGT) ve Oracle GRC konularıyla ilgili hizmetlerin ülke sorumluluğunu sürdürmüştür.
 • 40’ın üzerinde farklı sektörlerde Türk firmasının Turquality programına başarı ile girişi için lider danışmanlık görevi yapmıştır. İlgili destekler ile hedef pazarlarda ihracat artışı için hem stratejik hem de kurumsal yönetim anlamında danışmanlık hizmetleri vererek Turquality firmalarının stratejilerinin netleşmesi ve başarılı büyüme ivmesi yakalaması için destek olmuştur.
 •  Farklı endüstrilerde (FMCG dahil) faaliyet gösteren 20’nin üzerinde global şirkette Finans Yönetim sistemlerinin tedarikçi seçiminden, fonksiyonel ihtiyaçların belirlenmesi, süreçlerin geliştirilmesi ve sistemlerin başarı ile kurulumu projelerinde liderlik görevi üstlenmiştir.
 • Pek çok global şirket için iç ve dış denetim ve out-sourcing danışmanlık hizmetleri vermiştir. Bu hizmetler içinde kurumsal risk analizleri, iç denetim evreni belirlenmesi, süreç ve kontrollerinin değerlendirilmesi (bilişim, finans ve operasyonel alanlarda) ve denetim komitesine raporlama bulunmaktadır.
 • Dünyanın en büyük Telekom şirketinde 3 seneyi aşan bir projede 5 süreç danışmanlarının liderliğini yaparak karmaşık ve çok entegrasyon gerektiren Duran Varlıkların (Fixed Asset) hayat sürecinin takibinin yapıldığı bir bilişim sistemin kurulumunun her aşamasında (fonksiyonal ihtiyaçlar, tasarım, test, veri çevirimi vs) görev yapmıştır.

Rapor İçin Tıklayınız!

Sunum İçin Tıklayınız!

Yeni haberler

Etik ve Uyum Yöneticileri Platformu Hidiv Buluşmaları “Bir Suistimalcinin Profili”