TICE – Turkish Integrity Center of Excellence

TEİD “Rekabet Hukukunun Değişen Sınırları” Etkinliği

29 Eylül 2022 – Perşembe
15.45 – 18.00 

TEİD “Rekabet Hukukunun Değişen Sınırları”  

Değerli Paydaşlarımız,

29 Eylül 2022 Perşembe günü Etik ve İtibar Derneği (TEİD) tarafından Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Hukuk Bürosu ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Rekabet Hukukunun Değişen Sınırları” konulu seminerimize katılım gösterdiğiniz için teşekkürler.

Bölüm I – Rekabet Hukukunda Sürdürülebilirlik ve Toplumsal Cinsiyet Perspektifi 

Sürdürülebilir kalkınma kapsamında, özellikle Birleşmiş Milletler’in “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”na ulaşma yolunda şirketleri harekete geçirme yönündeki çabalarının etkisi, rekabet hukuku uygulamasında da kendini göstermeye başlıyor. Bu sunumda, Rekabet Kurumu’nun sürdürülebilirlik konusuna yaklaşımı ile toplumsal cinsiyetin rekabet hukuku uygulamasına nasıl dahil olabileceği tartışılacak ve rekabet uyum yönünden olası dikkat noktalarına işaret edildi.

 

Bölüm II – İnsan Kaynakları ve Dijital Pazarlama Alanlarındaki Gelişmeler

Rekabet Kurulu son dönem kararlarında hem iş gücü piyasalarında hem de dijital pazarlama alanında ne tür anlaşma veya iş birliklerinin rekabet ihlali oluşturabileceğine ilişkin bir çerçeve çizdi. Söz konusu kararlar rekabet hukukuna uyum alanında farklı iş birimlerini içeren bütüncül yaklaşımın önemini ortaya koydu. Bu sunumda, Rekabet Kurulu’nun geçmişte odağında olmayan ancak son yıllarda giderek önemi artan işgücü piyasaları ve dijital pazarlama alanlarındaki rekabet hukuku gelişmeleri güncel kararlar ışığında ele alındı.

Yeni haberler

TEİD “Rekabet Hukukunun Değişen Sınırları” Etkinliği