TICE – Turkish Integrity Center of Excellence

Suistimalle Mücadelenin Bugünü ve Geleceği: Önlem almak mı, krizi yönetmek mi?

 

Suistimalle Mücadelenin Bugünü ve Geleceği:
Önlem almak mı, krizi yönetmek mi?
23 Kasım 2022 – Çarşamba 13.45 – 15.30

Değerli Paydaşlarımız,

Uluslararası Suistimal Farkındalık Haftası kapsamında Moroğlu Arseven Avukatlık Ortaklığı ev sahipliğinde, 23 Kasım 2022 Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan “Suistimalle Mücadelenin Bugünü ve Geleceği: Önlem almak mı, krizi yönetmek mi?” konulu etkinliğimize davetlisiniz.

Av. Burcu Tuzcu Ersin, Moroğlu Arseven

Suistimal ile mücadelede kurumsal etik ve uyum programlarının etkin şekilde tasarlanması ve uygulanması sürekli gündemde olan esaslı konular arasında yer alıyor. Kurumsal risklerin tespit ve önceliklendirilmesi ile başlayan bu süreç, etik ve uyum programının tasarlanması, yürürlük kazanması, ilgili kurumsal yapının oluşturulması ve etkin uygulama adımlarını kapsıyor. Programın tasarlanması ve yürürlük kazanması sonrasında dahi, tabi olunan kanunlar veya kabul edilen iyi uygulama ve yönlendirmelere göre güncel olması gerekliliği şirketlerin karşılaştığı zorlu imtihanlardan birisi. Etik ve uyum programlarının içerik ve uygulaması bakımından 2020 ve sonrasında dünya genelinde oldukça önemli gelişmeler söz konusu. Bu gelişmelerin takibi etik ve uyum programlarının güncel tutulması bakımından kritik önem taşımaktadır.

Fikret Sebilcioğlu, TEİD Yönetim Kurulu Üyesi, Cerebra Muhasebe ve Danışmanlık

Suistimal Risk Yönetimi, suistimal risklerini asgari düzeye indirmek için bütüncül ve metodolojik bir yaklaşım sunuyor. Kurumsal yönetişim, suistimal risklerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi, suistimalle mücadele kontrollerin tasarımı ve uygulanması, kurum içi iletişim, şüphe ve iddiaların kurum içinde bildirilebilmesi, gerektiği durumlarda şüphe ve iddiaların soruşturulması ve tüm bu bileşenlerin birlikte etkin çalıştığından emin olunacak bir gözetim sisteminin varlığı, Suistimal Risk Yönetiminin can alıcı noktalarını oluşturmaktadır.

Dr. Gökhan Yılmaz, TEİD Denetim Kurulu Başkanı, PwC

Her geçen gün daha karmaşık hale gelen ve sürekli değişim gösteren iş yapış şekilleri ve boyutu sürekli artan veri yığınları içinde olağan dışı durumları yakalamak ve suistimalleri tespit etmek giderek zorlaşıyor. Üstüne, sadece gelir havuzunu dolduran musluklara odaklanan, havuzdaki kaçakları ihmal eden yönetim yaklaşımı durumu daha da güçleştiriyor. Bu değişim ve dönüşüm içinde meydana gelebilecek şirket içi ve şirket dışı suistimal ataklarının farkında olmak, günceli yakalamak ve geleceğe dönük etkin yöntemler geliştirmek oldukça önemli. Bunu başarabilmek için, iç denetim, uyum, risk yönetimi gibi birimlerin, suistimal risk yönetiminden ihlallerin soruşturulmasına kadar tüm aşamalarda eşgüdümlü çalışması şirketlerin paydaşlarına güven vermek için sahip olması gereken özelliklerden.

 

*Etkinliğimiz Moroğlu Arseven Avukatlık Ortaklığı‘nda gerçekleştirilecektir.
*Etkinliğe kayıt zorunludur.
*Etkinliğe katılım kontenjan ile sınırlıdır.

Tarih: 23 Kasım 2022 Çarşamba – 13:45-15:30

Adres: Harbiye Mah, Abdi İpekçi Cad, Nişantaşı D:19-1 34367 Şişli/İstanbul

Google Harita üzerinden erişmek için tıklayın!

Yeni haberler

Suistimalle Mücadelenin Bugünü ve Geleceği: Önlem almak mı, krizi yönetmek mi?