TICE – Turkish Integrity Center of Excellence

13 Ocak 2015’te TEİD Etik ve Uyum Yöneticileri Platformu, Hidiv Buluşmaları’da bir aradaydı.
“Elektronik İletişim ve Veri Güvenliğinde Güncel Hukuki Standart ve Uygulamalar” tartışıldı.


6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren, yasal geçerli ve güvenli e-posta olarak ülkemizde uygulamaya geçmiş olan, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) i Elektronik fatura, elektronik defter, elektronik saklama gibi şirket ticari ve hukuki iletişim/veri güvenliğini ilgilendiren konular hakkında görüş alışverişinde bulunduk.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), tarafından 397-416-424-433 Sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliğleri ile başlatılmış olan e-Fatura, 19 Ocak 2013 tarihinden itibaren uygulamaya geçmiş bulunan E-Tebligat uygulaması, Tebligat Kanunu’na eklenen 7/a maddesi kapsamında Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen E-Tebligat Yönetmeliği ile hayatımıza giren yasal sorumluluklarımızı ve yaptırımları tartıştık.

TEİD güvenli iletişim sponsoru TÜRKKEP yönetim kurulu başkanı Yüksel Samast tarafından yapılan sunumun bir kopyasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

 

Hidiv Buluşmaları | Elektronik İletişim ve Veri Güvenliğinde Güncel Hukuki Standart ve Uygulamalar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir