TICE – Turkish Integrity Center of Excellence

Etik ve Uyum Yöneticileri Platformu Salt Galata Buluşmaları “İhale Süreçlerim Uyumlu mu? Nereden Başlamalıyım?”

Etik ve Uyum Yöneticileri Platformu Salt Galata Buluşmaları kapsamında 15 Aralık 2015 tarihinde “İhale Süreçlerim Uyumlu mu? Nereden Başlamalıyım?” konusunu TEİD Kurumsal Üyelerinden ACTECON’un Kurucu Ortağı ve TEİD Yönetim Kurulu Üyesi Dr. M.Fevzi Toksoy eşliğinde tartıştık.

Kamu ve özel sektör ihalelerinde karşımıza çıkabilecek olası senaryoların tartışıldığı sunumda;

  • Özel sektör ve kamu ihalelerinde dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?
  • İhale konusundaki kurallar nelerdir?
  • Şirketler olası ihlalleri nasıl tespit edebilir?
  • Tespitten sonraki süreç nasıl yürütülmelidir?
  • En çok hangi sektörlerde ihalede uyumsuzluk konusu ile karşılaşılmaktadır?

sorularını cevapladık.

Katılımcılarımızın yoğun ilgisine birkez daha çok teşekkür ederiz.

Dr. M. Fevzi Toksoy – ACTECON Kurucu Ortağı

1995 yılından itibaren rekabet hukuku ve iktisat alanlarında özel sektör, kamu kuruluşu ve sektör derneklerine hizmet veren ACTECON’un Kurucu ve Yönetici Ortağı Toksoy, doktora derecesini AB Hukuku alanında 2007 yılında almış ve bu tarihten sonra mesleki faaliyetlerine akademik çalışmalarıyla birlikte devam etmiştir.
Dr. Toksoy, Türk ve çokuluslu global firmaların rekabet uyum programlarını dizayn eden, revize eden, global politikalara uyumlu hale getiren ve rekabet stratejilerini soruşturmaları, birleşme ve devralma işlemlerinin rekabet hukuku boyutu ve dikey yapılanmalara ilişkin çok çeşitli vakaların birikimiyle şirketlere çözüm üretme konusunda destek olmaktadır. Uluslararası rekabet kurumları şebekesi ICN (International Competition Network) bünyesinde Türk Rekabet Kurumu’nun kamu dışı uzman sıfatına haiz olan Toksoy, rekabet hukukunun uluslararası gelişiminde özel sektör ve akademinin yaklaşımlarını yansıtarak faal olarak görev yapmaktadır.

Sunum İçin Tıklayınız!

Yeni haberler

Etik ve Uyum Yöneticileri Platformu Salt Galata Buluşmaları “İhale Süreçlerim Uyumlu mu? Nereden Başlamalıyım?”