TICE – Turkish Integrity Center of Excellence

TEİD Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Çalışma Grubu Webinarı “Kapsayıcı İş Yaşamı: Erişilebilirlik varsa engellilik yoktur!”

10 Mart 2022 – Perşembe
11:00-12:30

Kapsayıcı İş Yaşamı:
Erişilebilirlik varsa engellilik yoktur!

Değerli Paydaşlarımız,

Çalışanlarını farklılıklarıyla kucaklayan ve çeşitliliğin katacağı değerin bilincinde olan bir iş dünyasının hayata geçirilebilmesini hedefleyen TEİD “Çeşitlilik ve Kapsayıcılık” Çalışma Grubumuz, ilham veren iyi uygulamaları paylaşmaya ve farkındalık yaratacak etkinliklerde sizlerle bir araya gelmeye devam ediyor.

Kapsayıcı iş yaşamının olmazsa olmazlarının başında engelleri yıkmak geliyor. Bunun için kurumlar, engellenen çalışanlarının ve hizmet alıcılarının deneyimlerini en erişilebilir şekilde baştan tasarlamaya çalışıyorlar. TEİD “Çeşitlilik ve Kapsayıcılık” Çalışma Grubu olarak sizleri, daha erişilebilir bir yaşama adım atmak isteyen herkese verdiği danışmanlık ve eğitim hizmetleri ile çözümler sunan bir sosyal girişim olan “Erişilebilir Her Şey” ile tanıştırmak istiyorduk ve bunu gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Erişilebilir Her Şey temsilcilerinden  erişilebilir iş yerinin nasıl tasarlanabileceğini, erişilebilirlik standartlarının neler olduğunu, istihdam süreçleri dahil olmak üzere erişilebilirlik adına tüm süreçlerin nasıl takip edilmesi gerektiğini dinlediğimiz webinarımıza katılım sağladığınız için teşekkür ediyoruz.

 

Engelli Birey Kimdir?

Engelli birey, diğer bireylerle eşit koşullar altında topluma tam ve etkin bir şekilde katılımının önünde engel teşkil eden uzun süreli fiziksel, zihinsel, düşünsel ya da algısal bozukluğu bulunan kişidir.

Engellenen Birey Kimdir?

Engellenen Birey, sosyal / toplumsal mekanizmaların erişilebilirlik düzenlemelerini uygulamaması sonucu, bilgiye, eğitime, politikaya, hukuki haklara vb. ulaşamayan fiziksel, duyusal, bilişsel ve ruhsal farklılığa sahip bireydir.

Konuşmacılar:
Hale Yıldız, 
Erişilebilir Her Şey, Engelli İstihdamı Uzmanı, Kurucu Ortak

Seben Ayşe Dayı, Erişilebilir Her Şey, İletişim Erişilebilirliği Uzmanı, Kurucu Ortak

Serim Berke Yarar, Erişilebilir Her Şey, Erişilebilir Tasarım Uzmanı, Kurucu Ortak

Çalışma Grubu Liderleri:
Av. Filiz Toprak Esin, Esin Legal

Av. Meltem Azbazdar, TEİD Yönetim Kurulu Üyesi, Mey Diageo

Yeni haberler

TEİD Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Çalışma Grubu Webinarı “Kapsayıcı İş Yaşamı: Erişilebilirlik varsa engellilik yoktur!”