TICE – Turkish Integrity Center of Excellence

Kurumsal Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Uygulamalarından İlham Verecek Örnekler Webinarı

Değerli Paydaşlarımız,

Son yıllarda dünyada global şirketlerin en önemli gündem maddelerinden biri de çeşitlilik. Farklı cinsiyetlerden, jenerasyonlardan, kültürlerden gelen insanlardan oluşan takımların daha yaratıcı, yenilikçi olduklarını araştırmalar gösteriyor. Günümüzde şirketler, “Çeşitlilik ve Kapsayıcılık” yaklaşımı doğrultusunda çalışanlar arasında cinsiyet, din, dil, ırk ayrımı yapmadan; kültürel ve kişisel farklılıklara değer vererek şirketlerini yönetmeyi ve aynı zamanda çalışanlarına ve iş ortaklarına bu mesajı vermeyi önemsiyorlar.

Derneğimizin üyelerinin de bu felsefeyi paylaştığını düşünerek iş hayatında çeşitlilik ve kapsayıcılığın nasıl olması gerektiğini tartıştığımız ve tecrübelerimizi paylaşarak daha iyi ve eşitlikçi bir iş ortamını hedeflediğimiz bir platform yaratmak istiyoruz. Çalışanları farklılıklarıyla kucaklayan ve çeşitliliğin katacağı değerin bilincinde olan bir iş dünyasının hayata geçirilebilmesini hedeflediğimiz bir webinar çalışması gerçekleştirdik.

Konuşmacılar:

Aslı Ertekin, bp, Etik ve Uyum Programları Takım Lideri

Aykan Gulten, Coca-Cola İçecek, Grup Çalışan ve Endüstriyel İlişkiler Direktörü Berna Özdemir, Allianz Türkiye, Kurumsal İletişim, Kurumsal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı

Didem Alev, Mey Diageo, Yetenek Kazanım Müdürü

Çalışma Grubu Liderleri: Av. Filiz Toprak Esin, TEİD Yönetim Kurulu Üyesi,

Av. Meltem Azbazdar, TEİD Yönetim Kurulu Üyesi,

Moderatör: Neslihan Yakal, TEİD Genel Sekreteri

Yeni haberler

Kurumsal Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Uygulamalarından İlham Verecek Örnekler Webinarı