TICE – Turkish Integrity Center of Excellence

INbooks

INbooks

Etik ve Uyum Kitapları / Ethics and Compliance Books Collection

İş etiği, uyum, sürdürülebilirlik, şeffaflık gibi konularda referans kitaplar serisidir.

 • Dürüst Olmamanın Ardındaki Dürüst Gerçek, D.Ariely
 • Paranın Satın Alamayacağı Şeyler, J.Sandel
 • Nasıl Rüşvet Verilir?, A.Wrange & S.Wirz, TRACE International
 • Yönetim Kurullarının Toplumsal Sorumlulukları, Dr. Yılmaz Argüden
 • Etik ve İş Dünyasına Giriş, K.Gibson
 • İş Etiğinin Yükselişi, Bernard Mees

 

Reference books (written by TEİD and/or translated into Turkish for TEİD) on business ethics, compliance, sustainability and transparency related subjects.

 • The Honest Truth About Dishonesty, D.Ariely
 • What Money Can’t Buy, J.Sandel
 • How To Pay A Bribe?, A.Wrange & S.Wirz, TRACE International
 • Social Responsibilities of Board of Directors, Dr. Yılmaz Argüden
 • Ethics and Business: An Introduction, K.Gibson
 • The Rise of Business Ethics , Bernard Mees

Yeni haberler

INbooks