TICE – Turkish Integrity Center of Excellence

“Yolsuzlukla Mücadelede Uyum – Küçük ve Orta Ölçekli Kuruluşlar İçin Bir Kılavuz”

Gemma Aiolfi tarafından hazırlanan eser, yolsuzlukla mücadele programının nasıl oluşturulacağı veya nasıl daha etkili hale getirileceği hakkında gerçek vakalara ve senaryolara dayanan pratik tavsiyeler vermektedir. Kendi alanında değerli fikirler üreten bu kitabın paydaşlarımız için referans eserlerden biri olacağını ümit ediyoruz.

Yazar
Gemma Aiolfi

Yeni haberler

“Yolsuzlukla Mücadelede Uyum – Küçük ve Orta Ölçekli Kuruluşlar İçin Bir Kılavuz”