TICE – Turkish Integrity Center of Excellence

Uluslararası Suistimal Farkındalık Haftası “Şirketlerde Rüşvet, Yolsuzluk ve Suistimallerin Panzehiri: FARKINDALIK”

15-21 Kasım haftası dünyada Uluslararası Suistimal Farkındalık Haftası olarak kutlanacak. Bu çerçevede TEİD olarak ACFE Türkiye ile birlikte gerçekleştireceğimiz bu etkinlikle şirketlere operasyonel, finansal, uyum ve itibar açısından ağır hasarlar veren iş suistimallerine dikkatleri çekerek farkındalığı arttırmayı hedefliyoruz.

 

Bu söyleşide ACFE tarafından Nisan 2020’de yayınlanan ancak COVID-19 pandemisinin gölgesinde kalan, suistimalle mücadelede dünyanın tartışmasız en önemli raporunun (2020 Uluslara Rapor – Küresel İş Suistimali ve İstismar Üzerine Çalışma) sayfalarını açıyor ve güncel suistimal trendlerini ele alıyoruz.

  • Suistimalin maliyeti nedir?
  • En sık karşılaşılan suistimal yöntemleri nelerdir?
  • Suistimaller ne kadar sürüyor?
  • Kimler daha çok suistimal yapar?
  • Suistimaller en sık hangi sektörlerde ve departmanlarda gerçekleşiyor?
  • Suistimaller nasıl tespit ediliyor?
  • İç kontroller suistimalle mücadelenin neresinde?

 

Konuşmacılar: 

  • Dr. Gökhan Yılmaz, TEİD Denetim Kurulu Üyesi, PwC Suistimal, Uyum ve Kriz Yönetimi Danışmanlığı Lideri,  ACFE Türkiye Başkanı
  • Fikret Sebilcioğlu, CFE, SMMM, TRACE Anti-Bribery Specialist, TEİD Yönetim Kurulu Üyesi, Cerebra Muhasebe & Danışmanlık Ortağı

Yeni haberler

Uluslararası Suistimal Farkındalık Haftası “Şirketlerde Rüşvet, Yolsuzluk ve Suistimallerin Panzehiri: FARKINDALIK”