TICE – Turkish Integrity Center of Excellence

GÜMRÜK ARACILARININ ETİK STANDARTLAR BEYANI

Söz konusu proje, başta İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği olmak üzere, İzmir, Ankara, Mersin ve  Bursa illeri Gümrük Müşavirleri Dernekleri’nin ortak projesi olarak başlatılıp, Etik ve İtibar Derneği’nin desteği ile sürdürülmektedir. Projede ana amaç gümrük operasyonlarında yolsuzluğun engellenmesi, gümrük müşavirliği ve gümrüklerde kamu hizmetinin itibarının yükseltilmesi, sorumlu ticaret uygulamalarının teşvik edilmesi, şeffaf ve hesap verilebilir kurumsal yönetimin teşvik edilmesi ve hukuk devletinin öneminin vurgulanması olmuştur. Söz konusu proje uzun vadeli kolektif eylem örneği olan “onaylanmış şirket koalisyonu” olarak oluşturulmuştur. 26 Ocak 2013 tarihinde, sektörün önde gelen 250 şirketinin, Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Hayati Yazıcı’nın onurlandırdığı bir törende “Gümrük Müşavirliği Meslek Etik Standartları ve Etik Kodu” na imza atmaları ile başlamıştır. Proje ile ilgili çalışma devam etmektedir.

Gerçekleştirilen bu çalışma sadece Türkiye’de değil uluslararası alanda da dikkat çekmiş ve Birleşmiş Milletler’in “Yolsuzlukla Mücadele Kolektif Eylem Rehberi”nde dünyadaki sayılı örneklerle beraber yerini almıştır. Yolsuzlukla mücadele konusunda dünya çapında gerçekleştirilen kolektif eylemleri bir araya getiren Rehber’in içerisinde uluslararası ve yerel şirketler ile STK’ların gerçekleştirdiği etkili uygulama ve projeler ile program yöneticilerinin deneyimleri yer almaktadır. Türkiye’den örnek olarak ise TEİD ve İGMD işbirliği ile hazırlanan “Gümrüklerde Yolsuzlukla Mücadele Kolektif Eylem”projesi olmuştur.

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ MESLEK ETİK STANDARTLARI
Gümrük Müşavirleri olarak…

 • Tüm faaliyetlerimizde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere tabi olduğumuz tüm ulusal mevzuata ve Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu tüm uluslararası anlaşmalar ve düzenlemelere uyarız.

   

 • Güvenilirlik, tarafsızlık ve bağımsızlık tüm iş ilişkilerimizde bize yön veren temel ilkelerdir.

   

 • İş sahiplerinin ticari menfaat ve yasal haklarının korunmasına özen gösterirken kamu menfaatinin korunmasını da öncelikli sorumluluğumuz kabul eder, işlerimizi bu bilinçle yönetiriz.

   

 • Mesleki bilgi ve becerimizi kullanırken ülke kaynaklarının etkin kullanımı, çevre duyarlılığı gibi sorumluluklarımıza uygun kararlar vermeye özen gösteririz.

   

 • Açıkladığımız beyan ve sunduğumuz raporların gerçeğe uygun olması için gerekli titizliği gösterir, konu olan bilgileri doğru, anlaşılabilir biçimde ve zamanında sunarız.

   

 • Doğruluk ve şeffaflığı, tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde öncelikli değerlerimiz olarak kabul ederiz.

   

 • Bilgi güvenliğine önem verir, müşterilerimize ait özel ticari bilgileri paylaşmaz, çalışanlarımız tarafından paylaşılmasına güz yummayız.

   

 • İş etiğinin yazılı kurum kültürümüzün yapı taşı haline gelmesi için azami gayret ve özeni gösteririz.

   

 • Yönetici ve çalışanlarımızı çıkar çatışmalarından uzak tutacak bilinç, kural ve uygulamalarla donatır, mevcut görevlerinden yararlanarak kişisel çıkar sağlamalarını yasaklar ve denetleriz.

   

 • Temsil etkinliklerini (kutlama, ikram, ağırlama) yasalarımızın, dernek tüzüğümüzün ve etik kodumuzun belirlediği şekilde uygularız. Çalışanlarımızın tarafsız karar ve davranışlarını etkileyecek hediyeler almasını ve aynı amaçla hediye vermelerini yasaklarız.
 • Faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşu, idari oluşum, sivil toplum örgütü ve siyasi partiler ile herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer alırız.

   

 • İşlemlerimizde yolsuzluklara yol açmayız, göz yummayız.

   

 • Haksız rekabette bulunmaz, adil rekabetin ve tüketici haklarının korunmasını gözetir, tüm uygulamalarımızı bu yönde geliştiririz.

   

 • Kayıt dışı istihdamda bulunmayız; çalışan sağlığı ve güvenliğini gözetir, adil istihdamı destekleriz.

   

 • Toplumsal birlik ve sosyal duyarlılığı artırıcı çalışmalarda bulunur; sosyal sorumluluklarımızın bilinci ile hareket eder ve bu bilinci tüm iş çevremizle paylaşırız.

   

 • Bütün bu iş etiği ilke, anlayış ve uygulamalarımızın iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz dâhil tüm etki alanlarımıza yayılmasını sağlayacak uygulamalar geliştiririz.

2E YETK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

DOĞA GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

KAPLAN DAN GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

ABDÜLKADİR KÖSTEK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

DOĞRUER GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

KARACA GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

ABDURRAHMAN AKÇAY GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

DOĞUŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

KARGOLOG GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

ADA GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

DÖRTEL GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

KARINCA GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

AFACAN GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

DUYGU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

KARİYER GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

AĞAOĞLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

E-R-D YETK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

KAYRA GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

AKAN GLOBAL GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

EFOR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

KCS GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

AKÇALAR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

EGE UZMAN GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

KESKİN GÜNGÖR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

AKKILIÇ YETK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

EKİN GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

KIZILKAYA GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

AKTUĞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

EKİN YETK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

KORUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

ALATLI GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

EKİNOKS GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

KTS GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

ALİ HACIBEKTAŞOĞLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

EKSPER GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

KURTARICI GLOBAL GÜMRÜK MÜŞAVİLİRĞİ

ALTERNATİF GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

ELBAN GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

LOJEKS GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

ALTUN GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

EMEK OĞUZ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

MARTI GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

EMİN SELİMOĞLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

MEGA GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

ANALİZ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

EMİR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

MEKAR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

ASİL GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

EMS GROUP GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

MENTOR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

ASİST GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

ER-AL GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

MER GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

ASRIN 2000 GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

ER-BO GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

MERT GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

ASSET GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

ERALKAN GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

MH DEMİRİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

ATAFREIGHT GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

ERCİYES GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

MKR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

ATILIM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

ERDAĞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

MOD DEMİR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

AYGEN GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

ERDEM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

MSN YILDIRIM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

AYGİL GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

ERSİN GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

MURAT DAYIOĞLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

BA-FA GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

ETİK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

NAKPA GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

BAHTİYAR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

EVİN GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

NB YETK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

BALNAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

FIRAT GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

NİS GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

BARSAN GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

FORM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

OBDAN SİSTEM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

BAŞKAN GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

GATE GLOBAL LOJİSTİK VE GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

ODAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

BAYSALLAR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

GENPA GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

OKSAN GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

BERRAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

GKS GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

OKUYAN GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

BEYAZ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

GÖRKEM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

OLUK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

BGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

GÜLER DİNAMİK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

ON -EL GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

BİLAK YETK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

ONS GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

BİZ GLOBAL GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

GÜNAYLAR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

OPTİMUM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

BOĞAZİÇİ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

GÜNCEL GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE DANIŞMALIK

ORAY GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

BOR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

GÜNDÜZ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

OSKAR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

BST GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

GÜNEŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

ÖZAR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

BÜKRE GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

GÜRDAL GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

ÖZDEMİR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

ÇAĞLAR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

GÜRKAN GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

ÖZDOĞRULUK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

ÇEBİ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

GÜVEN YETK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

ÖZKOR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

ÇELEBİ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

HG GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

ÖZSAĞLAM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

CEM GÜVELİ ORTAKLER GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

HGL GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

ÖZSEFERLİLER GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

CEMKA GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

HİSAR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

ÖZSOY GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

CENK İNTERNASYONEL GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

İDEAL GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

ÖZSEFERLİLER GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

CEYBEY GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

İGT GLOBAL GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

PİRSAN GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

CGL GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

İHTİSAS GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

POZİTİF GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

ÇINAR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

İLERİ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

PROTEK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

DATA GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

İMER GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

REM ATLAS GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

DB GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

İNOVA GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

SABAH GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

DDP GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

JİT GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

ULUBEY GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

DEMİRLER GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

KADAYIFÇIOĞLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

ÜNAL GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

DGF GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

KANOKŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

VNT YETK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ