TICE – Turkish Integrity Center of Excellence

İhbar ve Danışma Hatlarında Yeni Teknolojilerin Kullanılması

İş etiği kavramının ve kurumsal uyumun önemi ülkemizde ve dünyada gün geçtikçe daha iyi anlaşılmakta, buna bağlı olarak da etik ve uyum kültürüne ve sistemlerine yatırım yapan şirket sayısında artış gözlemlenmektedir.

Bu minvalde, etik ve uyum politikalarını oluşturan şirketler, etik ve uyum ihlallerini önleyebilmek ve tespit edebilmek için ihbar ve danışma hatları kurmaktadır. Bu hatların kurulması ve uygulanması aşamalarında akla: “Hatların sadece kurulmuş olması yeterli mi? Şirketler tüm çalışanlarına kendilerine en uygun kanalı seçme şansı tanıyorlar mı? Bu hatların diğer ucunda kimler bulunmalı? Gelen şikâyetler kimler tarafından ele alınmalı? Ne kadar sürede geri dönüş yapılmalı? Gelişen teknolojilerden hangi ölçüde faydalanılmalı? Hatların etkinliği nasıl sağlanmalı?“ ve benzeri birçok soru gelmektedir.

 

Yoğun talep üzerine 27 Kasım Çarşamba günü tekrarlandı.

Etkinliğimizde aşağıdaki konular değerlendirildi.

  • İhbar ve Danışma Hatlarında geleneksel yöntemler ve dikkat edilmesi gereken hususlar,
  • İhbar ve Danışma Hatlarında yapay zekâ gibi gelişen teknolojilerin kullanılması ve hukuki engeller,
  • İhbar ve Danışma Hattı uygulamasında karşılaşılan güncel sorunlar
Konuşmacılarımıza  paylaşımları ve katılımıcılarımıza gösterdikleri ilgi için teşekkür ederiz.

Yeni haberler

İhbar ve Danışma Hatlarında Yeni Teknolojilerin Kullanılması