TICE – Turkish Integrity Center of Excellence

INscuola & TEID Academy

Trainings & Ethics and Compliance Manager Occupational Standards

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından “Etik ve Uyum Yöneticisi Meslek Standartlarını” oluşturmak için görevlendirilen TEİD etik ve uyum yöneticisi mesleğinin savunuculuğunu yapmış ve ilgili kurum ile meslek profilini ve tanımını hazırlamıştır.  

Bu çalışmalar sonucunda”Etik ve Uyum Yöneticsi Meslek Standartları” Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak 9 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu savunuculuğa paralel olarak TEİD, 2016 yılında “Kurumsal Etik ve Uyum Yönetimi” adlı bir sertifikasyon programı oluşturmuştur. Program 170’dan fazla  etik ve uyum yöneticisi mezun etmiştir. 

İlki 2016’da düzenlenen TEİD Akademi eğitim programında, iş dünyası ve akademik dünyadan deneyimli eğitmenler yer alıyor. Etik ve Uyum Yöneticisinin iş hayatındaki gereksinimlerine ve şirketlerin bu pozisyondaki yöneticilerinden beklentilerine göre, yurtdışındaki başlıca sertifika programlarından esinlenerek tasarlanan 42 saatlik sertifika programı, katılımcılarının hem Türkiye‘de hem de yurtdışında Etik ve Uyum Yöneticisi olarak çalışabilmelerini amaçlıyor. Bunun yanı sıra, TEİD Akademi’de yer alan eğitimlerimiz Etik ve Uyum Yöneticilerinin yanı sıra,  iş etiği ile bağlantılı konularda faaliyetlerini yürüten hukuk, insan kaynakları, iç kontrol, iç denetim, satış, pazarlama gibi birçok departman profesyonellerine de hitap ediyor.

Diğer Eğitimler:

  • Etik ve Uyum Yöneticilerinin sürekli eğitimi için tasarlanmış modüler eğitim,
  • Şirketlerin ihtiyaçlarına göre tasarlanmış Kurumsal Etik ve Uyum Programı Eğitimi,
  • Onboarding Eğitimi veya Etik Günü Etkinlikleri