Etik Sözlüğü / Ethics Glossary
Etik Sözlüğü / Ethics Glossary

 

 

Etik Sözlüğü / Ethics Glossary
Due Diligence / Özenli İnceleme
Kurumların “Due Diligence” veya “Özenli İncelme” sürecinde “etik ve uyum” risklerini de gözeten jenerik/örnek bir soru setidir.

selfIN

Şirketlerin İş Etiği ve Uyum Yönetimi konusunda kendilerini ölçebilecekleri hem online hem de basılı bir kontrol listesidir. Online doldurulduğu takdirde doldurulan form şirket yetkilisine iletilir. TEİD’in tüm paydaşlarına ücretsiz ürünüdür.

 

It is both an online and a printed checklist where companies can assess themselves in Ethics and Compliance Management. If it is filled online, the filled form is sent to the company representative. It is a free product of TEİD to all its stakeholders.

 

INtools

Şirketlerin Etik ve Uyum Yönetimi konusunda kendilerini ölçebilecekleri online öz değerlendirme aracı ve etik ve uyum programlarını geliştirmelerine yönelik araçlardır. Şirketlerin kendi değerlendirmelerini yapmalarına olanak veren bu çalışma üyelerimize indirimli olarak sunulmaktadır.

 

They are the online self-assessment tool that companies can assess themselves on Ethics and Compliance Programs. This study, which allows companies to make their own evaluations, is offered to our members at a discount.