TEİD Sağlık Çalışma Grubu “İlaç ve Tıbbi Cihaz Şirketleri Açısından Çalışan Suistimalleri, İç Soruşturma ve İş Hukuku Etkileri” Webinarı

3 Haziran 2022 – Çarşamba
11:00-12:30

”İlaç ve Tıbbi Cihaz Şirketleri Açısından Çalışan Suistimalleri, İç Soruşturma ve İş Hukuku Etkileri”  Webinarı

Çalışan suistimalleri her yıl şirketlere ortalama %5 oranında gelir kaybettirmekte, kurumların itibar kaybına ve çeşitli hukuki risklerle karşılaşmalarına neden olmaktadır.

Toplum refahı ve tedavilere erişim alanında kilit düzeyde olan sağlık sektöründe de, ilaç ve tıbbi cihaz şirketleri merceğinden bakıldığında çalışan suistimalleri farkındalık yaratılması gereken bir konudur. Şirketlerin sektör dinamikleri gereği karşılaştıkları risklerin yanı sıra, sadece sağlık sektörüne özgü olarak yaşadıkları suistimal vakaları görülebilmektedir. Bu nedenle düzenlemiş olduğumuz webinarda TEİD Sağlık Çalışma Grubu olarak, sizlerle ilaç ve tıbbi cihaz sektöründeki çalışan suistimallerini inceleme ve değerlendirme fırsatı bulduk.

Alanında uzman konuşmacılarımızla suistimal risklerini nasıl yönettiklerini, iç soruşturmaları yürütürken nelere dikkat ettiklerini, iç soruşturmaların iş hukuku yönünden sonuçlarının nasıl değerlendirdiklerini tartıştık.

 

Konuşmacılar:

Av. Bilge Aydın Temiz, Vona Hukuk Bürosu, Kurucu
Av. Dicle Gündoğdu, Sanofi Sağlık Ürünleri, Etik ve İş Dürüstlüğü Müdürü

Moderatör:

Av. Filiz Toprak Esin, TEİD Sağlık Çalışma Grubu Lideri,
Karaduman & Esin Hukuk Bürosu