INbooks

Etik ve Uyum Kitapları / Ethics and Compliance Books Collection

İş etiği, uyum, sürdürülebilirlik, şeffaflık gibi konularda referans kitaplar serisidir.

  • Dürüst Olmamanın Ardındaki Dürüst Gerçek, D.Ariely
  • Paranın Satın Alamayacağı Şeyler, J.Sandel
  • Nasıl Rüşvet Verilir?, A.Wrange & S.Wirz, TRACE International
  • Yönetim Kurullarının Toplumsal Sorumlulukları, Dr.Y.Argüden
  • Etik ve İş Dünyasına Giriş, K.Gibson

 

Reference books (written by TEİD and/or translated into Turkish for TEİD) on business ethics, compliance, sustainability and transparency related subjects.

  • The Honest Truth About Dishonesty, D.Ariely
  • What Money Can’t Buy, J.Sandel
  • How To Pay A Bribe?, A.Wrange & S.Wirz, TRACE International
  • Social Responsibilities of Board of Directors, Dr. Yılmaz Argüden
  • Ethics and Business: An Introduction, K.Gibson

Leave Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.