Suistimal Farkındalık Seminerleri

“Üniversite Buluşmaları”

6 Nisan Çarşamba günü İstanbul Bilgi Üniversitesi, Dolapdere Kampüsü’nde gerçekleşecek “Çalışan Suistimallerinin Şirketler Üzerindeki Etkileri ile Tespiti ve Önlenmesine İlişkin Çözüm Önerileri” konulu panelde çalışan suistimallerinin şirketler üzerindeki maddi ve maddi olmayan etkilerinin irdelenmesi, suistimal ile nasıl mücadele edileceğine ilişkin çözüm önerileri, etik ve uyum programları, kurumsal yönetim, iç kontroller, iç ve dış denetim perspektifinden değerlendirilmesi yapılacaktır.

LCV : Demet Kaya
Tel: 0554 302 00 22
e-mail: Demet.Kaya@usiud.org

Program detayları için tıklayınız!