Aon dünya genelinde danışmanlık, risk ve reasürans çözümlerinin lider kuruluşu olarak Türkiye’de Aon Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. ile dünya genelindeki danışmanlık hizmet yelpazesini ülkemizde de en etkin şekilde yetkin kadroları, uluslararası bilgi ve kıyaslama veri tabanı ve uzmanları ile sunmaktadır. Dünyada Fortune 1000 şirketlerin %90’ı ile çalışmaktadır.  Dünya genelinde  120 ülkede 600’e yakın ofis ile hizmet üreten Aon, sektör bazlı uzmanlık alanlarında dünya genelinde uluslararası bilgi ve deneyimi lokal uzmanlar ile sunmaktadır.

Bu deneyimlerini ülkemizde kamu ve özel sektör kurumları ve personeli ile paylaşmak üzere “Risk Prizması” adı ile gelenekselleşmesi hedeflenen yıllık seminer ve çalıştaylarının ilkini 24 Mart 2014 tarihinde  gerçekleştirecektir. Risk Prizması 2015’de ele alınacak konular ve program akışı  aşağıdaki gibidir:

RİSK PRİZMASI 2015

Riskin karlılık ve kurumsal sürdürülebilirlik üzerine etkisi

9.00 – 9.30 : Aon Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.’nin  tanıtımı

9.30 – 10.15: Riskin fırsat etkisi ve riski katma değere dönüştürmek, Mehmet Göçmen, Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanı

10.15 – 10.30: Ara

10.30 – 11:30: Panel:  Risk-fırsat etkisi üzerine başarı hikayeleri

11.30 – 12:30: Kurumsal bilginin  korunmasının rekabet gücüne etkisi- Siber Risklerin Yönetimi, Mark  Buningh, Aon Risk Global Consultancy

12.30 – 13.30 Öğle arası

13.30 – 14.30: Panel: Siber Risklerin yönetiminde başarılı uygulamalar

14.30 –  14.45: Ara

14.45 – 15.45: Projelerin zamanında, beklenen kalite ve bütçede tamamlanmasında risk yönetiminin etkisi; Proje Risk Yönetimi , Antonio Ribeiro,  Aon Risk Global Consultancy

15.45 – 16.45: Panel: Türkiye ve Dünyada başarılı PRY uygulamaları

 

  • Tarih: 24 Mart 2015
  • Yer: Conrad Otel Beşiktaş