Suistimal Farkındalık Seminerleri

Üniversite Buluşmaları

ACFE Türkiye’nin “Suistimal Farkındalık Seminerleri – Üniversite Buluşmaları” etkinliklerinin ilki Marmara Üniversite İşletme Fakültesi işbirliği ile 18 Aralık 2015 Cuma günü saat 13.30-15.30 arasında düzenleniyor. “Çalışan Suistimallerinin Şirketler Üzerindeki Etkileri ile Tespiti ve Önlenmesine İlişkin Çözüm Önerileri” başlıklı panelde, çalışan suistimallerinin şirketler üzerindeki maddi ve maddi olmayan etkileri irdelenecek, bu ekonomik suçlar ile nasıl mücadele edileceğine ilişkin çözüm önerileri kurumsal yönetim, iç ve dış denetim, etik ve uyum kavramları perspektiflerinden konunun uzmanları tarafından değerlendirilecektir.

Detaylı panel programı için: Marmara Üniversitesi-ACFE Turkey Panel Programı