TICE – Turkish Integrity Center of Excellence

Kevin Gibson, kitabında, iş dünyası ile iş etiği rasındaki ilişkiyi ve iki taraf da uygun gelecek çözümleri araştırmaktadır. Gibson, eserinde iş hayatındaki pek çok konuda esas alınabilecek felsefi temeli inşa etmekte ve okurlarına ikilemleri nasıl değerlendirmek gerektiğini ve bu ikilemleri hangi ilkelere dayanarak çözebileceklerini göstermeye çalışmaktadır.
Kevin Gibson, dünyanın dört bir yanından topladığı vaka çalışmalarını kullanarak, paydaş sorumluluğu, sürdürülebilirlik, kurumsal sosyal sorumluluk, kadın ve iş dünyası konularını ele almaktadır.

Etik ve İş Dünyasına Giriş

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir