Etik ve Uyum Yöneticileri Platformu Salt Galata Buluşmaları “İhale Süreçlerim Uyumlu mu? Nereden Başlamalıyım?”

Etik ve Uyum Yöneticileri Platformu Salt Galata Buluşmaları kapsamında 15 Aralık 2015 tarihinde “İhale Süreçlerim Uyumlu mu? Nereden Başlamalıyım?” konusunu TEİD Kurumsal Üyelerinden ACTECON’un Kurucu Ortağı ve TEİD Yönetim Kurulu Üyesi Dr. M.Fevzi Toksoy eşliğinde tartıştık. Kamu ve özel sektör ihalelerinde karşımıza çıkabilecek olası senaryoların tartışıldığı sunumda; Özel sektör ve kamu ihalelerinde dikkat edilmesi gereken…

Etik ve Uyum Yöneticileri Platformu Hidiv Buluşmaları l Güven: Ekonomideki Anahtar Etken

]Etik ve Uyum Yöneticileri Platformu Hidiv Buluşmaları: Güven: Ekonomideki Anahtar Etken TEİD Etik ve Uyum Yöneticileri Platformu, Hidiv Buluşmaların da bir aradaydı. “Güven Ekonomisinin pratikteki etkisi, birçok ilişki ve etkileşimde – farkına bile varamadan – dosdoğru kazancımızdan ödediğimiz gizli bir düşük güven vergisidir.” Stephen M. R. Covey Günümüz ekonomisinde gereksiz tekrarlar, bürokrasi, sahtecilik ve hızlı…

Hidiv Buluşmaları | Etik ve Uyum Programı – İç Kontrol Sistemi: Birbirleriyle Konuşması Gereken İki Sistem

09 Mart 2015 tarihinde gerçekleşen Etik ve Uyum Programı – İç Kontrol Sistemi: Birbirleriyle Konuşması Gereken İki Sistem başlığı altındaki sohbetimizde derneğimiz üyelerinden Cerebra Danışmanlık kurucu ortağı Fikret Sebilcioğlu ile şu sorulara yanıt aradık: Doğru olanın yapılması sağlamak veya yasalara ve şirket kurallarına aykırı hareketleri önlemek noktasında “etik ve uyum kodları” ne kadar yeterlidir? İç kontrol sistemi…

Hidiv Buluşmaları | Elektronik İletişim ve Veri Güvenliğinde Güncel Hukuki Standart ve Uygulamalar

13 Ocak 2015’te TEİD Etik ve Uyum Yöneticileri Platformu, Hidiv Buluşmaları’da bir aradaydı. “Elektronik İletişim ve Veri Güvenliğinde Güncel Hukuki Standart ve Uygulamalar” tartışıldı. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren, yasal geçerli ve güvenli e-posta olarak ülkemizde uygulamaya geçmiş olan, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) i Elektronik fatura, elektronik defter,…