Hidiv Buluşmaları | Elektronik İletişim ve Veri Güvenliğinde Güncel Hukuki Standart ve Uygulamalar

13 Ocak 2015’te TEİD Etik ve Uyum Yöneticileri Platformu, Hidiv Buluşmaları’da bir aradaydı. “Elektronik İletişim ve Veri Güvenliğinde Güncel Hukuki Standart ve Uygulamalar” tartışıldı. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren, yasal geçerli ve güvenli e-posta olarak ülkemizde uygulamaya geçmiş olan, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) i Elektronik fatura, elektronik defter,…